คำย่อที่เห็นได้บ่อยใน mailling list

เวลาเราไปอ่าน mailing list เพื่อแก้ปัญหาในทางเทคนิคอาจเจอคำศัพท์ที่เป็นคำย่อบางคำที่เราอาจจะเอ๋อได้

พอดีผมไปค้นเจอใน linux mailing list มาจึงขออนุญาตนำมาเผยแพร่ เผื่อคนที่สนใจครับ  : )

 • AFAIK = As Far As I Know
 • AKA = Also Known As
 • ASAP = As Soon As Possible
 • BTW = By The Way (used to introduce some piece of information or question that is on a different topic but may be of interest)
 • COLA = comp.os.linux.announce (newsgroup)
 • ETA = Estimated Time of Arrival
 • FAQ = Frequently Asked Question
 • FUD = Fear, Uncertainty and Doubt
 • FWIW = For What It’s Worth
 • FYI = For Your Information
 • IANAL = I Am Not A Lawyer
 • IIRC = If I Recall Correctly
 • IMHO = In My Humble Opinion
 • IMNSHO = In My Not-So-Humble Opinion
 • IOW = In Other Words
 • LART = Luser Attitude Readjustment Tool (quoting Al Viro: “Anything you use to forcibly implant the clue into the place where luser’s head is”)
 • LUSER = pronounced “loser”, a user who is considered to indeed be a loser (idiot, drongo, wanker, dim-wit, fool, etc.)
 • OTOH = On The Other Hand
 • PEBKAC = Problem Exists Between Keyboard And Chair
 • ROTFL = Rolling On The Floor Laughing
 • RSN = Real Soon Now
 • RTFM = Read The Fucking Manual (original definition) or Read The Fine Manual (if you want to pretend to be polite)
 • TANSTAAFL = There Ain’t No Such Thing As A Free Lunch (contributed by David Niemi, quoting Robert Heinlein in his science fiction novel ‘The Moon is a Harsh Mistress’)
 • THX = Thanks (thank you)
 • TIA = Thanks In Advance
 • WIP = Work In Progress
 • WRT = With Respect To

อ้อ เครดิตมาจาก page นี้ครับ http://www.kernel.org/pub/linux/docs/lkml/

การใช้ apt-file เพื่อค้นหาไลบราลีที่มีปัญหาในการ build

ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เข้ามาอ่านคงเคยเจอปัญหาในการดาวน์โหลดพวก open source แล้วนำมาคอมไพล์(build) บน แล้วเกิด error บนหน้าจอเนื่องจากขาดไฟล์บางตัวไป ในที่นี้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วย apt-file ครับ

การติดตั้ง apt-file บน ubuntu ใช้คำสั่งดังนี้

sudo apt-get install apt-file
sudo apt-file update

เท่านี้ apt-file ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ คราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าไฟล์ที่ขาดหายไปในการใช้คำสั่ง build นั้นอยู่ที่ package อะไรก็สามารถค้นหาได้ โดยใช้คำสั่ง

apt-file search  [filename]

ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าไฟล์ที่ชื่อเดียวกันปรากฏในหลาย package เราอาจใช้คำสั่ง apt-cache มาช่วยในการตัดสินใจโดยใช้คำสั่ง

apt-cache show [package_name]

ซึ่งจะแสดงคำอธิบายของแต่ละ package ออกมาซึ่งช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะติดตั้ง package อะไรลงไปดีเพื่อที่จะให้เราสามารถ build ผ่านไปได้ด้วยดีครับ

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม
1. http://www.shallowsky.com/blog/linux/apt-file.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Apt-file
3. http://www.debuntu.org/how-to-find-missing-packages-with-apt-file

การติดตั้ง GALib บน Ubuntu

การลงแบบง่าย (อาจไม่ได้เวอร์ชั่นล่าสุด)

(ผมใช้ ubuntu10.04LTS จะได้เวอร์ชั่นของ galib เป็น 2.4.7-3 ซึ่งเป็นตัวล่าสุด ณ ปัจจุบัน  –20/06/2010)

sudo apt-get install libga-dev

ส่วนถ้าใครต้องการเวอร์ชั่นล่าสุดต้องดาวน์โหลดจากเว็ปไซต์มา build เอง
โดยสามารถดาวน์โหลด GALib เวอร์ชั่นล่าสุดจากเว็ปไซต์ต่อไปนี้

http://lancet.mit.edu/ga/dist/

แล้วใช้คำสั่งเพื่อ build ไลบราลี ต่อไปนี้

make

จากนั้นติดตั้งลงบนเครื่องโดยใช้คำสั่ง

make install

การ build ตัวอย่างของกราฟฟิกส์

cd examples/graphic ; make

ที่มาบางส่วนของบทความ(เกือบทั้งหมด ยกเว้น 2 บรรทัดแรกเครดิตผมเองครับ : )

http://varuagdiary.blogspot.com/2011/05/installation-instructions-for-galib-on.html

wc : คำสั่งช่วยนับ สารพัดประโยชน์

สมมติว่าเรามีไฟล์ชื่อ A.txt  โดยมีข้อความดังต่อไปนี้

I hadn’t thought about Star Wars in a long time.
I saw the first movie with my dad when I was 10,
and I became and instant fan.
I gobbled up the two sequels greedily, and I pinched
every sol to buy a copy of John Williams’ soundtrack.

เครดิตข้อความ Star Wars meets Toy Story

เราสามารถดูรายละเอียดของไฟล์นี้เช่น มีคำกี่คำ มีกี่บรรทัด และจำนวนตัวอักษรมีกี่ตัวโดยใช้คำสั่ง wc ดังนี้

$ wc  A.txt
5  48 243 A.txt

ผลลัพธ์จากตัวอย่างจะได้ว่าไฟล์ A.txt นั้นประกอบด้วยข้อความจำนวน 5 บรรทัด 48 คำ และ 243 ตัวอักษร

โดยผลลัพธ์จากคำสั่ง wc จะมีรูปแบบดังต่อไปนี้
จำนวนบรรทัด  จำนวนคำ  จำนวนตัวอักษร  ชื่อไฟล์

เราสามารถแยกผลลัพธ์ออกมาโดยใช้ ออปชั่นให้กับคำสั่ง wc ดังนี้

-l    นับจำนวนบรรทัด
-w  นับจำนวนคำ
-c   นับจำนวนตัวอักษร

จากตัวอย่างถ้าผมต้องการนับว่า มีการใช้ตัวอักษร I จำนวนกี่บรรทัด ผมสามารถใช้งาน wc ร่วมกับคำสั่ง grep ได้ดังนี้
$ grep ‘I’  | wc -l
4

ในที่นี้ผลลัพธ์จะได้จำนวน 4 บรรทัดที่ปรากฏตัวอักษร  I  ครับ