การติดตั้ง tweetdeck บน Ubuntu แบบ step by step

รุ่นพี่ที่ทำงานผม(เจ้าของเว็ปไซต์ ubonopensoft.com ) แนะนำโปรแกรมตัวหนึ่งชื่อว่า tweetdeck ซึ่งเป็นแอปพลิเคชั่นสำหรับใช้เล่นพวก social network ที่รันบนเว็ปบราวเซอร์ที่ฮิต ๆ กันเช่น facebook  twitter  foursquare myspace  เป็นต้น  วันนี้ผมจึงขอแนะนำการติดตั้งโปรแกรม tweetdeck บน ubuntu ครับ (ในที่นี้ผมใช้ ubuntu 11.04 นะครับ)

สิ่งจำเป็นในการรัน tweetdeck บนเดสท็อปนั้นคือจะต้องติดตั้ง Adobe Air เสียก่อน

การติดตั้ง Adobe Air

ใน Ubuntu Software Center  นั้น Adobe Air จะอยู่ในกลุ่ม Accessory


คลิ๊กที่  more info

คลิ๊ก Use This Source จะมีกล่องให้เราใส่ รหัสผ่าน คลิ๊ก Authenticate

รอสักครู่จะปรากฏปุ่ม Install

คลิ๊กที่ปุ่ม install เพื่อติดตั้ง Adobe Air ครับ หลังจากติดตั้งเสร็จจะปรากฏ เมนู Adobe Air Application Installer ปรากฏที่เมนู Accessory ดังรูป

เมื่อเราติดตั้ง Adobe Air เสร็จสิ้นแล้วขั้นตอนต่อไปคือการติดตั้ง tweetdeck ครับ

การติดตั้ง tweetdeck

ดาวน์โหลด tweetdeck ได้ที่เว็ปไซต์ http://www.tweetdeck.com (ภาพจากเว็ปไซต์ เมื่อวันที่ 30/9/2011)

เลือก Download TweetDeck for the Desktop จะเข้าไปสู่หน้าดาวน์โหลด

คลิ๊กที่ปุ่ม Download Now จะมีกล่องถามว่าจะให้เราเปิดหรือบันทึกไฟล์ ในที่นี้ผมเลือกบันทึกไฟล์ กดปุ่ม Save

จะปรากฏหน้าต่างจัดการไฟล์ เลือกแฟ้มที่ต้องการจัดเก็บแล้วคลิ๊กปุ่ม Save ครับ

จากนั้นให้เราไปคลิ๊กที่เมนู Adobe Air Application Installer เพื่อติดตั้งโปรแกรม Tweetdeck จากไฟล์ดังกล่าว เมื่อคลิ๊กแล้วจะปรากฏหน้าต่างสำหรับเปิดไฟล์ ให้เราเลือกไฟล์จากตำแหน่งที่เราทำการบันทึกจากขั้นตอนที่แล้ว

จะปรากฏหน้าต่างยืนยันการติดตั้งโปรแกรม ให้คลิ๊กที่ปุ่ม install

หลักจากนั้นจะปรากฏหน้าต่างให้เราเลือกลักษณะของการติดตั้ง และตำแหน่งของการติดตั้งในที่นี้ผมไม่เปลี่ยนแปลงค่าใด ๆ จากนั้นคลิ๊กปุ่ม Continue เพื่อดำเนินการติดตั้งต่อ

จะมีหน้าต่าง License Agreement ให้อ่าน เมื่ออ่านเสร็จ(หรือไม่อ่านก็ตาม) ให้คลิ๊กที่ปุ่ม I Agree

จะปรากฏไดอะล็อกใส่รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ ให้ใส่รหัสผ่านเพื่อดำเนินการติดตั้ง

ขณะติดตั้งจะมีการแสดง progress bar ซึ่งในช่วงเวลานี้จะใช้เวลารอสัก 2-3 นาที

เมื่อการติดตั้งเสร็จสิ้นจะมี หน้าจอโปรแกรม tweetdeck ปรากฏดังภาพ

สำหรับการติดตั้ง tweetdeck บน ubuntu ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ หลังจากขั้นตอนนี้คือการลงทะเบียนผู้ใช้ซึ่งผมจะไม่ขอกล่าวถึงในบทความนี้นะครับ : )

 

การใช้คำสั่งลบไฟล์ที่มีสัญลักษณ์ – ด้านหน้าบนลีนุกส์

ผมเจอปัญหาไม่สามารถใช้คำสั่ง rm หรือ mv เพื่อลบหรือย้ายไฟล์บนลีนุกส์ ที่มีเครื่องหมาย – ด้านหน้าได้   เนื่องจากคำสั่ง rm หรือ mv นั้นจะเข้าใจความหมายของไฟล์ที่ขึ้นต้นด้วย – ว่าเป็น option ตัวอย่างดังรูปผมใช้คำสั่ง rm กับ mv กับไฟล์ที่มีชื่อไฟล์ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมาย – อยู่ด้านหน้า

โดยปกติแล้วระบบไฟล์บน linux ไม่อนุญาตให้สร้างไฟล์ที่มีเครื่องหมายดังกล่าวด้านหน้า ยกเว้นในโหมด GUI ซึ่งการตั้งชื่อไฟล์ในลักษณะดังกล่าวขัดกับกฏพื้นฐานในการตั้งชื่อ

แต่ก็นั่นแหละครับ ในเมื่อกฏมีไว้แหก ดังนั้นก็มีวิธีการลบได้ โดยใช้ออปชั่นเสริม  “–” (ลบสองตัว) เพื่อบอกคำสั่งดังกล่าวว่า หลังจากนี้จะไม่มีออปชั่นตามมาครับ

จากรูปเป็นตัวอย่างการลบไฟล์ชื่อว่า -regualation_leave2539.pdf โดยใชัคำสั่ง rm — ครับ

หวังว่าบทความนี้จะเกิดประโยชน์กับท่านที่เจอปัญหาเช่นเดียวกันนี้นะครับ : )

สอน shellscript : กรณีศึกษาแตกไฟล์ซิปหลาย ๆไฟล์พร้อมกัน

ผมขอยกกรณีศึกษาที่เป็นงาน ของผมเองครับ
ผมให้นักศึกษาส่งงานเป็นไฟล์ zip โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นรหัสนักศึกษาดังรูป

สิ่งที่ผมต้องการคือ สร้างโฟลเดอร์ชื่อ test_files และแตกไฟล์ zip ทุกตัวลงในนั้น โดยจะสร้างโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อเดียวกันกับไฟล์ ดังนั้นผมจึงเขียนสคริปต์ตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยงานผมครับ

สคริปต์ไฟล์นี้ชื่อ prepare_file  ครับ

  #!/bin/bash
  #prepare_file
  DEST=test_files</span>
  FILES=( $(ls -1 *.zip | cut -d "." -f 1 ) )
  for fname in ${FILES[@]} ; do
   mkdir -p ${DEST}/${fname}
   unzip ${fname}.zip -d ${DEST}/${fname}
  done

เมื่อรันสคริปต์ตัวนี้เสร็จผมจะได้โฟลเดอร์ชื่อ test_files และในนั้นจะมีโฟลเดอร์ของนักศึกษาทั้งหมดที่ส่งงานให้ผมพร้อมไฟล์ที่ unzip ของแต่ละคนดังรูปครับ

สบายแฮ : )

อุปสรรคและความทุกข์คือบันไดแห่งความสุข

จงมองหาความสุขเล็กๆ

จากสิ่งที่ทำในปัจจุบัน

อย่าหลีกหนีความทุกข์

หรืออุปสรรคใด ๆ

จงสู้กับมัน!!!

เพราะความทุกข์และอุปสรรค

คือขั้นบันได

ให้เราปีนขึ้นไป

สู่ความสุขที่ยั่งยืน

soowoi detsuka
12/09/2011