การทำ repository ของ apt ด้วย apt-mirror บน ubuntu

ตัวนี้เป็นขั้นตอนในการติดตั้ง apt-mirror ที่ผมใช้งานในที่ทำงานผมครับ  ถ้าใครต้องการนำไปใช้ต้องระบุ path ให้ตรงกับเครื่องของท่าน และตัวนี้จะจำกัดเฉพาะเวอร์ชั่น  lucid (ubuntu 10.04) เท่านั้นหากท่านต้องการ distribution อื่นก็ให้เพิ่มลงไปได้ครับ ( สำหรับ url ที่ผมใช้ดาวน์โหลดไฟล์เป็นของ ม.ขอนแก่นครับ )

ขั้นตอนที่ 1 : ติดตั้ง  app-mirror

sudo apt-get install app-mirror

ขั้นตอนที่ 2 : ปรับแต่งคอนฟิกของ app-mirror

sudo vi /etc/apt/mirror.list

# apt-mirror configuration file
##
## Sources
##
set base_path    /mirror2
set mirror_path  $base_path/mirror
set nthreads     20
set _tilde 0
#
############# end config ##############

deb http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid main restricted universe multiverse
deb http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid-updates main restricted universe multiverse
deb http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse
deb http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid-security main restricted universe multiverse
deb http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid-proposed restricted main multiverse universe

deb-src http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid main restricted universe multiverse
deb-src http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid-updates main restricted universe multiverse
deb-src http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid-security main restricted universe multiverse
deb-src http://mirror.kku.ac.th/ubuntu lucid-proposed restricted main multiverse universe
clean http://mirror.kku.ac.th/ubuntu

ขั้นตอนที่ 3 : รัน app-mirror

sudo app-mirror  /etc/apt/mirror.list

 

ขั้นตอนที่ 4 : ติดตั้งเว็ปเซอร์เวอร์( apache )

sudo apt-get install apache2

 

ขั้นตอนที่ 5 : ทำลิงค์จากเว็ปเซอร์เวอร์ไปยังตำแหน่งของ mirror

sudo  ln  -s  /mirror2/mirror/mirror.kku.ac.th   /var/www/archive-ubuntu

 

ขั้นตอน 6 :  กำหนด apt ให้ใช้งาน local mirror

sudo mv /etc/apt/sources.list /etc/apt/sources.list.backup
sudo vi /etc/apt/sources.list

deb http://127.0.0.1/archive-ubuntu/ubuntu lucid main restricted universe multiverse
deb http://127.0.0.1/archive-ubuntu/ubuntu lucid-updates main restricted universe multiverse
deb http://127.0.0.1/archive-ubuntu/ubuntu lucid-backports main restricted universe multiverse
deb http://127.0.0.1/archive-ubuntu/ubuntu lucid-security main restricted universe multiverse

 

ขั้นตอนที่ 7 :  อัปเดต apt

sudo apt-get update

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=599479