บันทึกการติดตั้ง apache+php5+mysql บน ubuntu 14.04 Desktop

ผมกำลังติดตั้ง server ใหม่สำหรับทำเว็ปไซต์ในคณะ ในที่นี้เลือกใช้ ubuntu 14.04 LTS เวอร์ชั่น desktop ตอนแรกลงเวอร์ชั่นนี้เนื่องจาก คิดว่ามันจะง่ายต่อการคอนฟิกเพราะตัว desktop จะมี gui ให้ แต่ปรากฏว่าตัว unity desktop manager ที่มีมาพร้อมกันมันทำให้เครื่องช้า เลยตัดสินใจว่าจะลงเป็นเวอร์ชั่น server แต่ปรากฏว่า cd ที่เขียนเกิด error เลยไม่อยากเปลืองทรัพยากรและเวลามากกว่านี้ เลยจะโมเองดังนี้ครับ

1. ปรับให้  boot เป็น text mode (เพื่อลดการใช้ทรัพยากร) ข้อมูลตามนี้ครับ

http://ubuntuhandbook.org/index.php/2014/01/boot-into-text-console-ubuntu-linux-14-04/

ในขั้นตอนนี้อาจจะทำให้หน้าจอ console เราแสดงผลข้อความตัวอักษรเป็นตัวใหญ่เกินไป ปรับ resolution ดังนี้ครับ

https://help.ubuntu.com/community/ChangeTTYResolution

2.ติดตั้ง lamp stack ( apache + php5 + mysql )

https://help.ubuntu.com/community/ApacheMySQLPHP

ในขั้นตอนนี้จะให้เรากำหนดรหัสผ่านของ mysql ด้วย

คำสั่งเพื่อตรวจสอบ version ของ software แต่ละตัวครับ

apache2  -v

mysql –version, -V

php -v , –version

อ่านเพิ่ม