การใช้ apt-file เพื่อค้นหาไลบราลีที่มีปัญหาในการ build

ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เข้ามาอ่านคงเคยเจอปัญหาในการดาวน์โ […]