การใช้ apt-file เพื่อค้นหาไลบราลีที่มีปัญหาในการ build

ผมเชื่อว่าหลายท่านที่เข้ามาอ่านคงเคยเจอปัญหาในการดาวน์โหลดพวก open source แล้วนำมาคอมไพล์(build) บน แล้วเกิด error บนหน้าจอเนื่องจากขาดไฟล์บางตัวไป ในที่นี้เราสามารถแก้ปัญหาเหล่านั้นด้วย apt-file ครับ

การติดตั้ง apt-file บน ubuntu ใช้คำสั่งดังนี้

sudo apt-get install apt-file
sudo apt-file update

เท่านี้ apt-file ก็พร้อมใช้งานแล้วครับ คราวนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าไฟล์ที่ขาดหายไปในการใช้คำสั่ง build นั้นอยู่ที่ package อะไรก็สามารถค้นหาได้ โดยใช้คำสั่ง

apt-file search  [filename]

ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาว่าไฟล์ที่ชื่อเดียวกันปรากฏในหลาย package เราอาจใช้คำสั่ง apt-cache มาช่วยในการตัดสินใจโดยใช้คำสั่ง

apt-cache show [package_name]

ซึ่งจะแสดงคำอธิบายของแต่ละ package ออกมาซึ่งช่วยให้เราสามารถตัดสินใจได้ว่าควรจะติดตั้ง package อะไรลงไปดีเพื่อที่จะให้เราสามารถ build ผ่านไปได้ด้วยดีครับ

แหล่งอ้างอิงเพิ่มเติม
1. http://www.shallowsky.com/blog/linux/apt-file.html
2. http://en.wikipedia.org/wiki/Apt-file
3. http://www.debuntu.org/how-to-find-missing-packages-with-apt-file