แท็กและแอตทริบิวต์ HTML ที่เราควรงดและหันมาใช้ CSS แทน

การใช้ CSS นั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้การเขียน HTML นั้นอยู่ในรูปแบบที่ง่ายที่สุดครับ นั่นหมายถึงเราไม่ควรใช้แท็กแอตทริบิวต์ต่างของ HTML อย่างฟุ่มเฟือย โดยให้ HTML นั้นให้ความหมายกับข้อความให้มากที่สุดส่วนการแสดงผลนั้น ให้ยกเป็นหน้าที่ของ CSS กันดีกว่า มาดูกันว่า แท็กหรือแอตทริบิวต์อะไรบ้างที่เราควรงดใช้กันครับ

  • งดใช้ <font> เพื่อควบคุมการแสดงผลของตัวอักษร
  • งดใช้ <b> หรือ <i>  เพื่อควบคุมความหนาและความเอียงของตัวอักษร
  • งดใช้ <table> สำหรับกำหนดโครงสร้างของหน้าเว็ป ให้เราใช้เพื่อแสดงข้อมูลที่เป็นตารางจริงๆ ครับ เช่น ตารางคะแนน ตารางข้อมูล เป็นต้น
  • งดใช้แอตทริบิวต์ ของ <body> เพื่อกำหนดการแสดงผลของหน้าเพจ
  • อย่าใช้ <br> ฟุ่มเฟือยเพื่อสร้างบรรทัดใหม่ หันมาใช้ <p> แล้วกำหนด margin ใน CSS ดีกว่า

แนวปฏิบัติ 6 ข้อในการเรียนรู้เกี่ยวกับ CSS

สรุปจาก
The Best Way to Learn CSS
สิ่งที่ควรศึกษาก่อน
1. พื้นฐาน CSS มันคืออะไรกันแน่
2. เรียนรู้ Syntax ถ้าจะเขียน CSS ต้องทำไงบ้าง

แนวทางปฏิบัติในการเรียนรู้ 6 ข้อ

1. เรียนรู้จาก Beginner’s Course  
Code Academy , Introduction to CSS

2. ลองสร้าง Style หลายๆแบบให้กับ html ตัวเดิมเพื่อเพิ่มทักษะ CSS ของเรา ตัวอย่างที่ดีดูได้ที่
Dev Shea , CSS Zen Garden

อ่านเพิ่ม

แก้ปัญหา overflow ของ text ใน tag div

ตัวอย่างการแก้ปัญหา text overflow สำหรับเนื้อหาในแท็ก div โดยใช้ css สองตัวมาช่วย ได้แก่  word-wrap และ overflow ซึ่งแสดงผลแตกต่างกัน ดังรูป

over-flow

ดูตัวอย่างโค๊ดจากลิงค์ด้านล่างครับ

http://jsfiddle.net/soowoi/C2J9R/1/