การสร้าง user ใหม่ให้กับ cygwin

โดยปกติเมื่อเราทำการติดตั้ง cygwin เรียบร้อย เมื่อเปิด cygwin terminal ขึ้นมาจะพบว่าชื่อผู้ใช้เป็นชื่อเดียวกันกับ user ที่ล็อกอินเข้าสู่หน้าจอ window นั่นเอง ซึ่งถ้าเราต้องการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ ให้กับ cygwin เราจะต้องทำการเพิ่มผู้ใช้ใหม่ใน windows ด้วยครับ จากนั้นเราค่อยมาแมปให้เข้ากับระบบ cygwin

ในที่นี้ผมสรุปขั้นตอนในการสร้าง user ไว้คร่าวๆ ดังนี้ครับ

 1. สร้างชื่อผู้ใช้งานใหม่ในระบบ windows -> control panel -> Add or remove user accounts (ในที่นี้ผมจะใช้ชื่อว่า soowoi นะครับ)
 2. เปิด cygwin terminal ขึ้นมา จากนั้นพิมพ์คำสั่งต่อไปนี้
  mkpasswd -l -u soowoi >> /etc/passwd
 3. สร้าง home directory สำหรับผู้ใช้
  mkdir  -p /home/soowoi
 4. เปลี่ยน owner ให้กับ home directory สำหรับผู้ใช้ใหม่
  chown -R soowoi  /home/soowoi
 5. ทดสอบ ssh เครื่องตัวเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้เดิม (อ่านบทความติดตั้ง ssh server เพิ่มเติม )
  ssh  soowoi@localhost

ถ้า login ในข้อที่ 5 ผ่านก็แสดงว่า user ดังกล่าวใช้งานได้เป็นปกติครับ

การติดตั้ง Secure Shell Server เป็น windows service(windows 7) บน Cygwin

ก่อนที่จะติดตั้ง secure shell server (sshd) เป็น windows service ได้นั้น จะต้องติดตั้ง package ต่อไปนี้บน cygwin  เสียก่อน

 • cygrunsrv
 • openssh

เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รันคำสั่งต่อไปนี้บน cyg terminal

ssh-host-config  -y

โปรแกรมจะแสดงข้อมูลในการคอนฟิก sshd ดังรูป

Untitled

อ่านเพิ่ม

การติดตั้ง apt-cyg เป็น package manager สำหรับ cygwin

เปิด cygwin terminal ขึ้นมา พิมพ์คำสั่งต่อนี้ลงไปใน terminal

wget raw.github.com/transcode-open/apt-cyg/master/apt-cyg
chmod +x apt-cyg
mv apt-cyg /usr/local/bin

สำหรับผู้ที่ไม่มี wget ให้ติดตั้งผ่านโปรแกรมติดตั้งของ cygwin (setup-x86.exe ) โดยที่หน้าจอ select package ให้ search คำว่า wget คลิ๊กที่ -> Web จากนั้นคลิ๊กกากบาทที่คอลัมน์ bin จากนั้นคลิ๊ก Next ไปเรื่อย ๆ จะเป็นการติดตั้งคำสั่ง wget จากนั้นค่อยพิมพ์คำสั่งด้านบน

อ่านเพิ่ม