แก้ปัญหา overflow ของ text ใน tag div

ตัวอย่างการแก้ปัญหา text overflow สำหรับเนื้อหาในแท็ก div โดยใช้ css สองตัวมาช่วย ได้แก่  word-wrap และ overflow ซึ่งแสดงผลแตกต่างกัน ดังรูป

over-flow

ดูตัวอย่างโค๊ดจากลิงค์ด้านล่างครับ

http://jsfiddle.net/soowoi/C2J9R/1/