การติดตั้ง android SDK

ขั้นตอนการติดตั้งบนลีนุกส์

 1.  ติดตั้ง java environment
  • เปิด terminal ขึ้นมา
  • พิมพ์ sudo apt-get install openjdk-6-jdk
 2.  ดาวน์โหลดไฟล์ SDK ได้ที่ http://developer.android.com/sdk/index.html
 3.  แตกไฟล์ sdk สำหรับลีนุกส์
  • tar xvf  filename.tgz
 4. ไปที่ tools/ แล้วรัน android จะเปิดหน้าต่าง Android SDK and ADV Manager ขึ้นมา [เพิ่มรูป]
 5. เลือกคอมโพเนนต์ ที่ต้องการติดตั้ง [Recommend Component] จาก repositories โดยเลือกที่แท็บ available package แล้วคลิ๊กปุ่ม install selected
 6. รอสักครู่ (ขั้นตอนการดาวน์โหลดต้องการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต)
 7. แก้ไขตัวแปร PATH  เพื่อให้สามารถเรียกใช้เครื่องมือใน tools/ ได้
  • echo export PATH=$PATH:<android dir>/tools   >> ~/.bashrc
  • เปิด tab terminal ใหม่แล้วลองพิมพ์  android  ถ้าสำเร็จจะปรากฏหน้าต่าง Android SDK and ADV Manager


แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

http://developer.android.com/sdk/installing.html