การติดตั้งจิต(Git)บน Mac

เราสามารถติดตั้งจิตบน Mac ได้หลายวิธี วิธีที่ง่ายที่สุดคือ ติดตั้ง Xcode Command Line Tools สำหรับ Mavericks(10.9) ขึ้นไป ให้เปิด terminal ขึ้นมาแล้วเรียกคำสั่ง git  ซึ่งถ้ามันไม่ได้ติดตั้งมันจะถามเราให้ติดตั้งหรือเปล่า ซึ่งเราสามารถติดตั้งจากตรงนั้นได้

แต่ถ้าอยากได้เวอร์ชั่นที่อัปเดตกว่านั้น เราสามารถติดตั้งมันได้จากไฟล์ binary โดยตรง โดยสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็ปไซต์ของจิตได้เลย http://git-scm.com/download/mac

Advertisements

การติดตั้ง macvim บน mac

  • Step 1. Install homebrew from here: http://brew.sh
  • Step 1.1. Run export PATH=/usr/local/bin:$PATH
  • Step 2. Run brew update
  • Step 3. Run brew install vim && brew install macvim
  • Step 4. Run brew link macvim

Source : https://stackoverflow.com/questions/21012203/how-can-i-install-macvim-on-os-x