การประมาณค่า PI โดยใช้ Monte Carlo Method ตอนที่ 2(จบ)

บทความนี้ เป็นตอนจบ  ของการประมาณค่า PI ด้วย Monte Carlo Method  ครับ ใครยังไม่ได้อ่านตอนแรก สามารถตามไปอ่านได้ที่นี่ครับ

การประมาณค่า PI โดยใช้ Monte Carlo Method ตอนที่ 1

พิจารณาพื้นที่ใน quadrant ที่ 1 ของวงกลม จะได้ว่า พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสที่มีความยาวของแต่ละด้านเป็น r มีค่าเท่ากับ r^2 ดังรูป

ถ้ากำหนดให้ r = 1  จะได้พื้นที่ของ สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีค่าเท่ากับ 1  ด้วย(1^2=1)

ดังนั้นขนาดของพื้นที่ สี่เหลี่ยมทั้งหมดที่ครอบคลุมพื้นที่ของ วงกลมที่มีรัศมี 1 หน่วย จึงมีค่าเป็น 1*4 = 4 หน่วย จากข้อมูลดังกล่าว เราสามารถประมาณค่า Pi ด้วยสายตาได้ว่า ค่าของ Pi นั้นจะมีค่าน้อยกว่า 4

แนวคิดของ Monte Carlo Method ที่นำมาใช้ในการหาพื้นที่ของ Pi คือการใช้คอมพิวเตอร์ในการสุ่มจำนวนจุดทั้งหมดใน quadrant ที่ 1 แล้วนับอัตราส่วนของจำนวนจุดที่อยู่ในรัศมีต่อจำนวนจุดทั้งหมด เราก็จะได้พื้นที่ 1 ใน 4 ของ Pi นั่นเอง

ตัวอย่างเช่น ถ้าเราสุ่มจำนวนจุดขึ้นมา 10 จุด ปรากฏว่า มี 9 จุดอยู่ภายในรัศมีของวงกลม และอีก 1 จุดอยู่นอกรัศมีของวงกลม ดังนั้นเราจะได้ว่า ค่าของ Pi ที่หาได้ด้วยวิธีการนี้มีค่าเป็น   4*9/10  = 3.6

ข้อสังเกตของวิธีการนี้คือ หากเราสุ่มค่าออกมาแล้ว ตกอยู่ในพื้นที่ของวงกลมทั้งหมด ค่าของ Pi ที่หาได้จะมีค่าเป็น 4*1  หรือหากค่าที่สุ่มตกอยู่นอกพื้นที่ของวงกลมทั้งหมดเราจะได้ค่าของ Pi เท่ากับ 4*0 ซึ่งก็คือขอบเขตของคำตอบที่เราต้องการหานั่นเอง

ถ้าเราเพิ่มจำนวนครั้งในการสุ่ม หรือในที่นี้คือการเพิ่มจำนวนจุด ให้มากขึ้นค่าของ Pi ที่หาได้จะยิ่งมีความคลาดเคลื่อนน้อย หรือเข้าใกล้สู่ค่าที่ใกล้เคียง(โดยประมาณ) ค่า Pi(22/7) มากขึ้นเท่านั้น

หลักคิดของ Monte Carlo Method ก็มีเพียงเท่านี้ครับ ในส่วนต่อไปผมจะได้อธิบายถึงวิธีขั้นตอน(Algorithm) ในการหาค่า Pi ด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์ครับ ก่อนอื่นพิจารณาค่าของจุดที่เกิดจากการสุ่ม 1 จุดใน quadrant ที่ 1

[ ภาพประกอบ ]

ถ้าให้ระยะห่างจากแนวแกน x เป็น x1 และ ระยะห่างจากแนวแกน y เป็น y1 จากทฤษฎีของปิทากอรัส จะได้ว่า พิกัดของจุด  x1,y1  นั้นห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากับ รากที่สองของ x1^2+y1^2 ในที่นี้แทนที่ด้วยค่า d ดังสมการ

เนื่องจากรัศมีของวงกลมมีค่าเป็น 1 ดังนั้น ระยะห่างของจุดที่มีพิกัด  x,y ใดๆ จะอยู่ในพื้นที่วงกลมก็ต่อเมื่อ d มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 นั่นเอง

เมื่อเราได้ระยะห่างจากจุดศูนย์กลางของแต่ละจุดออกมาแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือการนับจำนวนจุดทั้งหมดแล้ว นำมาเปรียบเทียบอัตราส่วนเพื่อคำนวณหาค่า Pi ต่อไป ผมขอสรุปเป็นลำดับขั้นตอนดังนี้ครับ

  1. สุ่มค่า x และ y โดยให้ x และ y เป็นทศนิยมมีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1
  2. หาค่า d ออกมาตามสมการข้างบน
  3. ถ้า ค่า d น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 ให้นับจำนวนไว้ (ในที่นี้ขอแทนที่ด้วย n )
  4. วนรอบทำข้อ 1-3 ซ้ำ โดยจำนวนรอบเท่ากับจำนวนจุดทั้งหมดที่ต้องการสุ่ม (ในที่นี้ขอแทนที่ด้วย N )
  5. Pi มีค่าเท่ากับ  4* n/N

จบแล้วครับสำหรับบทความ การหาค่า Pi โดยใช้  Monte Carlo Method  จากการทดสอบของผมเมื่อนำไปเขียนเป็นโปรแกรม พบว่าค่าที่หาได้มีค่าใกล้เคียงกับค่า Pi จริงๆ ยิ่งเราเพิ่มจำนวนรอบในการสุ่ม ค่าที่ได้ยิ่งใกล้เคียงกับค่าจริงมากเท่านั้น อย่างไรก็ตามวิธีการนี้เป็นแค่การประมาณค่าเท่านั้น ไม่สามารถเทียบเท่ากับการหาด้วยอัตราส่วน 22/7 ได้  ใครไม่เชื่อก็ลองทดสอบด้วยตัวเองดูนะครับ