การ mount อุปกรณ์ removable media บนลีนุกส์

(บทความนี้ยังไม่สมบูรณ์ รอการแก้ไขเนื้อหาให้ครบถ้วน)

ในกรณีที่เราต้องการให้ผู้ใช้สามารถ mount อุปกรณ์ที่เป็น removable drive เช่น flash drive หรือ usb drive บนลีนุกส์นั้นเราอาจต้องแก้ไขไฟล์ /etc/fstab หรือกำหนดสิทธิ์ sudo ให้กับผู้ใช้นั้น ๆ ซึ่งค่อนข้างยุ่งยากพอสมควร

การแก้ไขไฟล์ /etc/fstab
(รอการปรับปรุง)

การกำหนดสิทธิ์ sudo ให้กับการ mount
(รอเพิ่มเติมเนื้อหา)

การใช้คำสั่ง pmount
คำสั่ง pmount เป็นเครื่องมือง่าย ๆ ที่ช่วยให้ผู้ใช้ mount อุปกรณ์จำพวก flash drive ด้วยตัวเอง
วิธีการใช้งาน
pmount   /dev/อุปกรณ์    [ชื่อปลายทาง]

เช่นต้องการ mount อุปกรณ์ที่ตำแหน่ง /dev/sdc1 (สมมติว่า flash drive อยู่ในตำแหน่งนี้)  โดยตั้งชื่อว่า flash จะใช้คำสั่ง
pmount  /dev/sdc1   flash

โดยอุปกรณ์ที่ได้จะอยุ่ที่ตำแหน่ง /media/flash ครับ

ส่วนการ unmount สามารถทำได้ โดยใช้คำสั่ง pumount ครับ ในที่นี้ถ้าต้องการ unmount  อุปกรณ์ด้านบนจะใช้คำสั่ง

pumount /media/flash หรือ pumount /dev/sdc1 ก็ได้ครับ