การใช้งาน ramfs หรือ tmpfs เพื่อสร้าง ramdisk

ในกรณีที่เราต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการทำ I/O เราสามารถสร้าง ramdisk ขึ้นมาเพื่อใช้งานแทน hard disk ได้  ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากสำหรับแอปพลิเคชั่นที่มีการทำ I/O บ่อย ๆ และมีขนาดข้อมูลไม่มาก

วิธีการสร้าง ramdisk โดย ramfs และ tmpfs

mount  -t  ramfs  -o  size=20m  ramfs   /only-ram
mount  -t  tmpfs  -o  size=20m  tmpfs  /ram-and-swap

สำหรับ ramfs จะต่างกับ tmpfs ตรงที่ ramfs นั้นจะใช้ RAM เพียงอย่างเดียวและถ้าเราเก็บข้อมูลที่มีขนาดใหญ่เกินจะไม่มี message บอก ส่วน tmpfs นั้นจะใช้ swap ด้วย ดังนั้นอาจมีผลกระทบบ้างในเรื่องของความเร็ว

อย่างไรก็ถ้าผู้อ่านใช้ ubuntu ก็สามารถใช้งาน ramdisk ได้โดยอัตโนมัติ โดยอยู่ที่ /dev/shm

สิ่งที่พึงระลึกเสมอเวลาใช้ ramdisk นั้นข้อมูลที่เขียนไว้ จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อ shutdown เครื่อง ถ้าผู้อ่านต้องการให้ข้อมูลถูกบันทึกไว้ถาวรจำเป็นต้องเขียนสคริปต์เพื่อจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม …. (อ่านเพิ่มเติมการเขียน script)

ในที่นี้ผู้เขียนขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านใช้ tmfs จะดีกว่า แต่ถ้าสามารถควบคุมขนาดของข้อมูลได้ ramfs ก็น่าจะตอบโจทย์บางอย่างให้ท่านผู้อ่านได้บ้างนะครับ : )

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
http://www.linux-mag.com/id/7689/
http://www.vanemery.com/Linux/Ramdisk/ramdisk.html
http://www.ubuntuka.com/ubuntu-ramdisk-ramdrive-easy-way/
http://www.cyberciti.biz/faq/howto-create-linux-ram-disk-filesystem/
http://www.cyberciti.biz/tips/what-is-devshm-and-its-practical-usage.html