การติดตั้ง sparks สำหรับ codeigniter บน ubuntu

sparks เป็น package manager สำหรับ codeigniter ตัวนี้ผมจำเป็นต้องลงเพราะต้องการใช้งาน rest-client สำหรับ เรียกใช้งาน API ต่างๆ เช่น twitter หรือ facebook  โดยตัวมันเองมีการเรียกใช้ sparks  (แต่ไม่บอกในวิธีการติดตั้ง) มาดูวิธีการติดตั้งดีกว่า ครับ

 1. เปิด terminal ขึ้นมา ย้ายตำแหน่งไปยัง root ของ codeigniter (ตำแหน่งที่มีไฟล์ index.php และ แฟ้มต่างๆ เช่น config view model เป็นต้น)
 2. ทดสอบว่ามี php อยู่ใน path ที่เราจะใช้งานไหม (โดยปกติจะมี ถ้าไม่มีให้ติดตั้ง)
  which  php
  โดยปกติต้องตอบว่า /usr/bin/php
 3. ทดสอบว่ามีการติดตั้ง curl แล้วหรือยัง
  which curl
  ของผมไม่มี ติดตั้งเพิ่มเติม sudo apt-get install curl ซึ่งควรจะอยู่ที่  /usr/bin/curl
 4. พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้เพื่อทำการติดตั้ง
  php -r “$(curl -fsSL http://getsparks.org/go-sparks)” แล้ว enterสำหรับคนที่เจอข้อความแบบนี้(ผมก็เจอเช่นกัน) ก็คือว่าเราไม่ได้ทำการย้ายตำแหน่งไปตามข้อ 1 ครับ
  Can’t find application/core. Currently this script only works with the default instance of Reactor. You may need to try a manual installation..

  ถ้าใครใช้วิธีนี้ติดตั้งไม่ได้ไปดูวิธีติดตั้งแบบอื่นๆ ตามลิงค์นี้ครับ
  http://getsparks.org/install

 5. ติดตั้ง spark
  php tools/spark install -v1.0.0 example-spark
 6. ทดสอบว่า spark ติดตั้งสมบูรณ์ เพิ่มสองบรรทัดต่อไปนี้ลงใน โปรแกรมของเรา
  $this->load->spark('example-spark/1.0.0');   
  $this->example_spark->printHello();